Wydarzenia ogólnoszkolne 2019/2020

Witaj szkoło!

Nowy rok szkolny 2019/2020 został oficjalnie rozpoczęty. Ogłosił to na uroczystym apelu Dyrektor Szkoły, Pan Andrzej Chruściel. W oficjalnej części apelu dokonano pasowania uczniów klas pierwszych. Ich przedstawiciele złożyli uroczyste ślubowanie na sztandary szkolne. Pan Dyrektor podkreślił, że zaufanie, jakim darzą szkołę uczniowie płynie m.in. z wysokiej (w tym roku wynoszącej 100%) zdawalności egzaminów zawodowych. Rozpoczynający się rok szkolny to pierwszy taki, w którym realizowana będzie nowa podstawa programowa. Społeczność uczniowska będzie podzielona na uczniów po gimnazjum i uczniów po szkole podstawowej. Część artystyczną apelu poprowadziła klasa II TGW pod kierunkiem Pani Elżbiety Klekociuk. Mieliśmy okazję na chwilę zadumy, gdyż uczciliśmy 80 – tą już rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uczniom i nauczycielom redakcja szkolnej strony internetowej życzy powodzenia na cały rok szkolny.

W ZSR wysoka zdawalność egzaminów zawodowych!

Gorące wiadomości, które dotarły do nas z OKE we Wrocławiu! Nasi uczniowie mogą pochwalić się wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych.

  1. Technik rolnik zdawalność szkoły 100% w kwalifikacji R.03 (taki sam wynik w województwie)

2. Technik żywienia i usług gastronomicznych zdawalność szkoły 100%  w kwalifikacji T.06 (w województwie zdawalność 90,5%)

3. Technik weterynarii szkoła 100% zdawalności w kwalifikacji R.10 (w województwie 92,5%, w kwalifikacji RL.10 71% zdawalności)

4. Technik ekonomista zdawalność szkoły 100% w kwalifikacji AU.35

5. Technik hotelarstwa szkoła 70% zdawalności w kwalifikacji TG.12

(Z tych ostatnich dwóch kwalifikacji, tzw. dwuliterowych zdawalność w województwie kształtowała się na poziomie 80%)

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

„Narodowy Programy Rozwoju Czytelnictwa” dotyczy wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Dofinansowanie na wsparcie szkolnych bibliotek  i bibliotek publicznych w zakresie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zostało przyznane 101 placówkom.
Na rok szkolny 2019/2020 w ramach Zespołowi Szkół Rolniczych przyznano dotacje z Narodowego Funduszu Rozwoju Czytelnictwa na wzbogacenie księgozbioru obu bibliotek szkolnych! Technikum Rolnicze otrzymało 15 000 zł a II LO – 5 000 zł.
W bibliotece szkolnej trwa wpisywanie nowych książek do katalogów. Zachęcamy do czytania nie tylko młodzież ale i rodziców.